torstai 14. maaliskuuta 2013

Sipoon linjastosuunnitelma / Planen över linjenätet i Sibbo


Sipoon linjastosuunnitelmasta on muodostettu luonnos, johon halutaan asukkaiden näkemyksiä viimeistelyä varten. Voit esittää ajatuksia linjastosuunnitelmasta Kuntalan (Iso Kylätie 18, Nikkilä) asukastilaisuudessa maanantaina 18.3. klo 17–19 tai esittämällä kommenttisi tähän blogitekstiin. (Pyydämme, että esität kommentit linjastosuunnitelmaan kommentoimalla juuri tätä tekstiä).

Linjojen numerointia on muutettu edellisiin blogipostauksiin verrattuna, mutta reitit ovat edelleen lähes samat. Osa linjoista yhdistyy mahdollisesti tarkemman liikennöinninsuunnittelun yhteydessä pidemmiksi linjoiksi. Suunnitelmassa linjat on esitetty kolmena ryhmänä: 1) linjat joilla on laaja liikennöintiaika, 2) linjat joilla on melko laaja liikennöintiaika ja voi olla lauantailiikennettä ja 3) koulu- ja työmatkayhteyksiä palvelevat linjat.

Tason 1 linjat, joilla on laaja liikennöintiaika:
Linja 841: Itäkeskus-Söderkulla, uutta Porvoontietä pitkin. Itäkeskuksesta yhteydet mm.
 • Helsingin keskustaan, Kamppiin, Sörnäisiin, Ruoholahteen, Vuosaareen (metro). Loppuvuodesta 2015 alkaen metro jatkuu Keilaniemeen, Otaniemeen, Tapiolaan ja Matinkylään asti.
 • Viikkiin, Pitäjänmäkeen, Leppävaaraan, Otaniemeen, Tapiolaan (Jokerilinja 550)
 • Lentoasemalle, Aviapolikseen, Jumboon (linjat 519, 520)
 • Malmille (linjat 512, 519, 520, 554)
 • Pasilaan, Meilahteen (linja 58(B))
Linja 985: Kerava-Talma-Nikkilä, Jokipuiston kautta, Martinkyläntietä ja Talmankaarta pitkin, kouluaikoina Mårsbackantietä pitkin. Keravalta yhteydet mm.
 • Helsinkiin (mm. R- ja H-junat n. 21–23 min)
 • Pasilaan (16–32 min) ja Tikkurilaan (8–16 min, mm. R-, H-, K- ja N-junat)
 • Malmille (K- ja N-junat)
 • Järvenpäähän, Hyvinkäälle, Riihimäelle (R- ja H-junat)
 • Lahdenväylän ja Tuusulanväylän suuntiin (linjat 633 ja 738)
 • Hyrylään (linja 933)


 Lisäksi yöllä klo 23.30–1.30 ajettaisiin 841N:n lähtöjä Helsinki-Itäkeskus-Söderkulla.


Tason 2 linjat, joilla on melko laaja liikennöintiaika, mutta joita ei välttämättä ajeta kaikkina päivinä:
 • Linja 745: Nikkilä-Helsinki, Jokivarrentietä ja Lahdenväylää pitkin
 • Linja 745K: Nikkilä-Nikinmäki-Helsinki, Jokivarrentietä, sitten Nikinmäen kautta, vähän matkaa Lahdentietä, ja sitten Lahdenväylää. Lahdentieltä on vaihtoyhteys Vantaan sisäisille linjoille, mm. Tikkurilan suuntaan.
 • Linja 991: Nikkilä-Söderkulla, Söderkullantietä ja Jokipuiston kautta
 • Linja 992: Söderkulla-Eriksnäs
Lisäksi yöllä klo 1.00–1.30 ajettaisiin 745K:n lähtö Helsinki-Nikinmäki-Nikkilä.


Tason 3 linjat, joilla järjestetään koulumatkat kotoa klo 8-10 alkaville tunneille sekä klo 13-17 päättyviltä tunneilta kotiin. Linjoilla järjestään lisäksi aamuisin varhaisempi yhteys, jotta muodostuu vaihtoyhteys työmatkoja varten Helsinkiin. Laajan liikennöintiajan ansiosta samat linjat palvelevat myös työmatkayhteyksiä.

 • 985K Kerava-Talma-Bastukärr-Nikkilä
 • 986* Nikkilä-Paippinen
 • 987* Nikkilä-Borgby
 • 988* Nikkilä-Savijärvi
 • 989 Nikkilä-Hindsby
 • 993 Nikkilä-Gesterby-Skogsby-Box-Söderkulla
 • 994 Söderkulla-Immersby-Gumbostrand
 • 995 Söderkulla-Kalkkiranta
 • 996 Söderkulla-Box-Svartbäck-Kitö

Linjojen liikennöintiaika on arkisin noin klo 6.30–9.30 ja 13–18, noin tunnin välein. Viikonloppuisin ei liikennöidä. Tähdellä (*) merkityillä linjoilla mietitään vielä, miten linjat sovitetaan yhteen ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvan liikenteen kanssa. ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvat yhteydet, jotka jatkuvat HSL-alueen ulkopuolelle (esimerkiksi Porvooseen ja Pornaisiin).
Det har utarbetats ett utkast till planen över linjenätet i Sibbo och vi hoppas på invånarnas synpunkter på planen så att den kan finslipas. Du kan presentera dina synpunkter på planen över linjenätet på Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby) på måndagen 18.3 kl. 17 – 19 eller genom att skriva dina kommentarer här på bloggen. (Vi ber att du framför dina åsikter om utkastet till linjenätet genom att kommentera just denna text.)

Numreringen av linjerna har ändrats jämfört med förra bloggpostningarna men rutterna är fortfarande nästan desamma. En del av linjerna kommer eventuellt att förenas med varandra och bilda längre linjer vid den närmare trafikeringsplaneringen. I utkastet presenteras linjerna i tre grupper: 1) Linjer som har lång trafikeringstid, 2) linjer som har relativt lång trafikeringstid och eventuellt lördagstrafik och 3) linjer med vilka man kan resa till skolan och arbetet.

Linjerna på nivå 1 som har lång trafikeringstid:
Linje 841: Östra centrum – Söderkulla, längs Nya Borgåvägen. Förbindelser från Östra centrum bl.a.
 • Till Helsingfors centrum, Kampen, Sörnäs, Gräsviken, Nordsjö (metro). Fr.o.m. slutet av 2015 fortsätter metron till Kägeludden, Otnäs, Hagalund och Mattby.
 • Till Vik, Sockenbacka, Alberga, Otnäs, Hagalund (Jokerlinje 550)
 • Till flygplatsen, Aviapolis, Jumbo (linjerna 519, 520)
 • Till Malm (linjerna 512, 519, 520, 554)
 • Till Böle, Mejlans (linje 58(B)) 
Linje 985: Kervo-Tallmo-Nickby, via Åparken, längs Mårtensbyvägen och Tallmobågen, under skoltider längs Mårsbackavägen. Förbindelser från Kervo bl.a.
 • Till Helsingfors (bl.a. R- och H-tågen ca 21-23 min)
 • Till Böle (16-32 min) och Dickursby (8-16 min, bl.a. R-, H-, K- och N-tågen)
 • Till Malm (K- och N-tågen)
 • Till Träskända, Hyvinge, Riihimäki (R- och H-tågen)
 • I riktning mot Lahtisleden och Tusbyleden (linjerna 633 och 738)
 • Till Hyrylä (linje 933)


Linje 841N skulle dessutom ha på natten kl. 23.30–1.30 avgångar Helsingfors-Östra centrum-Söderkulla.Linjerna på nivå 2 som har relativt lång trafikeringstid men som inte nödvändigtvis har avgångar på alla dagar:
 • Linje 745: Nickby-Helsingfors, längs Jokivarsivägen och Lahtisleden
 • Linje 745K: Nickby-Nissbacka-Helsingfors, längs Jokivarsivägen, sedan via Nissbacka, en liten bit längs Lahtisvägen och sedan Lahtisleden. Från Lahtisvägen finns en bytesförbindelse till Vandas interna linjer, bl.a. I riktning mot Dickursby.
 • Linje 991: Nickby-Söderkulla, längs Söderkullavägen och via Åparken
 • Linje 992: Söderkulla-Eriksnäs

Linje 745K skulle dessutom ha på natten kl. 1.00–1.30 avgång Helsingfors-Nissbacka-Nickby.


Linjerna på nivå 3 med vilka sköts resorna från hemmet till skolan för lektioner som börjar kl. 8-10 samt från skolan till hemmet kl. 13-17. Linjerna kommer också att ha en tidigare förbindelse på morgnarna så att det finns en bytesförbindelse till Helsingfors för resan mellan hemmet och arbetet. Tack vare den långa trafikeringstiden passar samma busslinjer även för resor mellan hemmet och arbetet.
 • 985K Kervo-Tallmo-Bastukärr-Nickby
 • 986* Nickby-Paipis
 • 987* Nickby-Borgby
 • 988* Nickby-Savijärvi
 • 989 Nickby-Hindsby
 • 993 Nickby-Gesterby-Skogsby-Box-Söderkulla
 • 994 Söderkulla-Immersby-Gumbostrand
 • 995 Söderkulla-Kalkstrand
 • 996 Söderkulla-Box-Svartbäck-Kitö
Linjernas trafikeringstid är på vardagar ca kl. 6.30–9.30 och 13–18, turerna körs ungefär med en timmes mellanrum. Linjerna körs inte under veckosluten. Vad gäller linjerna som är märkta med en stjärna (*), har man ännu inte fattat beslut om hur man anpassar dessa linjer till den trafik som NTM-centralen sköter. NTM-centralen ansvarar för förbindelser som fortsätter utanför HRT-området (till exempel till Borgå och Borgnäs).


maanantai 14. tammikuuta 2013

Nikkilän ja Sipoon pohjoisosien linjasto / Linjenätet i Nickby och i de norra delarna av Sibbo

Oheiseen kuvaan on alustavasti luonnosteltu Sipoon pohjoisosien uutta linjastoa: 
Linjaa 955 liikennöitäisiin kaikkina viikonpäivinä Nikkilästä Martinkylän ja Talman kautta Keravan asemalle 30-60 min välein. Osa lähdöistä ajettaisiin Hiekkamalmin kautta koulumatkayhteyksiä palvellen. Bastukärrin alueen yhteyksiä ei suunnitella vielä tässä yhteydessä tarkasti, vaan teemaan palataan alueen maankäytön kehittyessä.
Linjaa 761 liikennöitäisiin Nikkilästä Jokivarrentietä Helsinkiin. Joka toinen lähtö liikennöitäisiin Nikinmäen kautta. Linjaa liikennöitäisiin klo 6-9.30 ja 13-19. Vuoroväli olisi 15-60 min.
Söderkullasta Nikkilän suuntaan liikennöitäisiin linjaa 951. Linja tarjoaa työmatka- ja koulumatkayhteydet. Lisäksi linjalla on iltaisin ja lauantaisin liikennettä noin tunnin välein. Linja olisi myös mahdollista yhdistää Söderkullan ja Keravan väliseen linjaan. Mitä mieltä olet, olisiko tällaiselle yhdistelmälle tarvetta?
Muutoin Nikkilän ympäristössä liikennöitäisiin koululaislinjoja, jotka soveltuvat myös työmatkalaisten tarpeisiin. Liikennöintiaika olisi esimerkiksi klo 7-10 ja 13-17.
 • 953 Söderkulla-Skogsby-Gesterby-Kuntala-Nikkilä
Pelkästään koulumatkayhteyksiä varten liikennöitäisiin linjoja
 • 954 Söderkulla-Massby-Immersby-Gumbostrand
 • 963 Nikkilä-Hindsby (linjaa voidaan liikennöidä pienkalustolla).

Paippisten, Rajakulman, Linnapellon ja Savijärven suuntien palvelutasoon vaikuttavat ELY:n suunnitelmat liikenteestä Järvenpään, Pornaisten ja Porvoon suuntiin. Näiden osalta suunnitelmat selkiytyvät kevään 2013 aikana. Tarvittaessa palvelutasoa voidaan täydentää Sipoon linjoilla 961, 962 ja 964, jotka tarjoaisivat koulumatkayhteyksiä ja osin myös työmatkayhteyksiä.
På bilden har man preliminärt skissat upp hur det nya linjenätet i de norra delarna av Sibbo kunde se ut:

Linje 955 skulle köra alla veckodagar från Nickby via Mårtensby och Tallmo till Kervo station med 30-60 minuters mellanrum. En del av avgångarna skulle köras via Hiekkamalmi för att betjäna förbindelserna mellan hemmet och skolan. I detta sammanhang planeras inte ännu förbindelserna i Bastukärr område noggrant utan man återgår till temat då områdets markanvändning har utvecklats vidare.
  
Linje 761 skulle köras från Nickby till Helsingfors längs Jokivarsivägen. Varannan avgång skulle köra via Nissbacka. Linjen skulle köras kl. 6-9.30 och 13-19. Turintervallen skulle vara 15-60 min.
  
Från Söderkulla i riktning mot Nickby skulle köra linje 951. Linjen erbjuder förbindelserna till arbetet och skolan. Linjen har dessutom avgångar under kvällarna och på lördagarna ungefär med en timmes mellanrum. Det skulle också vara möjligt att förena linjen med den busslinje som kör mellan Söderkulla och Kervo. Vad anser du, skulle det finnas behov för en sådan kombination?
  
Annars skulle det köras i omgivning av Nickby skolbusslinjer som passar också för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Trafikeringstiden skulle vara t.ex. kl. 7-10 och 13-17.
 • 953 Söderkulla-Skogsby-Gesterby-Sockengården-Nickby
Följande linjer skulle vara avsedda endast för resor mellan hemmet och skolan
 • 954 Söderkulla-Massby-Immersby-Gumbostrand
 • 963 Nickby-Hindsby (linjen kan köras med minibussar).
NTM-centralens planer om trafiken i riktning mot Träskända, Borgnäs och Borgå påverkar servicenivån i Paipis, Rajakulma, Borgby och Savijärvi. För deras del blir planerna klara under våren 2013. Vid behov kan servicenivån kompletteras med Sibbos busslinjer 961, 962 och 964 som skulle erbjuda förbindelser för resor mellan hemmet och skolan och delvis också för resor mellan hemmet och arbetet.

maanantai 7. tammikuuta 2013

Söderkullan, Eriksnäsin ja Sipoon eteläosien linjasto / Linjenätet i Soderkulla, Eriksnäs och i de södra delarna av Sibbo

Oheiseen kuvaan on alustavasti luonnosteltu Sipoon eteläosien uutta linjastoa:

Linjaa 841 liikennöitäisiin joka päivä Helsingin Itäkeskuksen metroasemalta Söderkullaan. Osa linjan lähdöistä voisi jatkaa Söderkullasta edelleen Porvoon suuntaan (HSL suunnittelee vain HSL:n alueen joukkoliikennettä, jolloin liikenteen jatkamisesta Porvoon suuntaan päättävät linjan liikennöitsijä ja ELY-keskus). Linjaa 841 liikennöitäisiin melko samankaltaisella tarjonnalla kuin nykyisin liikennöidään maantietä 170 pitkin. Vuoroväli olisi maanantaista perjantaihin päivisin 30 min, ruuhka-aikoina tiheämpi, lauantaisin ja sunnuntaisin 30-60 min.

Söderkullasta Nikkilän suuntaan liikennöitäisiin linjaa 951. Linja tarjoaa työmatka- ja koulumatkayhteydet. Lisäksi linjalla on iltaisin ja lauantaisin liikennettä noin tunnin välein.

Söderkullasta Eriksnäsiin liikennöisi linja 952 samoilla liikennöintiajoilla ja vuoroväleillä kuin linja 951. On myös mahdollista, että nämä linjat liikennöitäisiin yhtenäisenä linjana, mitä mieltä olet, olisiko tällaiselle tarvetta?

Muutoin Söderkullan ympäristössä liikennöitäisiin koululaislinjoja, jotka soveltuvat myös työmatkalaisten tarpeisiin. Liikennöintiaika voisi olla esimerkiksi klo 7-10 ja 13-17. Luonnostellut linjat ovat seuraavat:
 • 953 Söderkulla-Skogsby-Gesterby-Kuntala-Nikkilä
 • 957 Söderkulla-Box-Spjutsund-Kitö
Pelkästään koulumatkayhteyksiä varten liikennöitäisiin linjoja
 • 954 Söderkulla-Massby-Immersby-Gumbostrand
 • 958 Söderkulla-KalkkirantaPå bilden har man preliminärt skissat upp hur det nya linjenätet i de södra delarna av Sibbo kunde se ut:

Linje 841 skulle köra varje dag från Östra centrums metrostation i Helsingfors till Söderkulla. En del av avgångarna på linjen skulle kunna fortsätta från Söderkulla i riktning mot Borgå (HRT planerar endast kollektivtrafiken inom HRT-området, det är linjens trafikidkare och NTM-centralen som bestämmer om en linje fortsätter i riktning mot Borgå). Linje 841 skulle köras med ett tämligen likartat utbud som den trafik som nu körs längs landsvägen 170. Turintervallen skulle vara 30 min på vardagarna, under rusningstider tätare och på lördagar och söndagar 30-60 min.

Från Söderkulla i riktning mot Nickby skulle köra linje 951. Linjen erbjuder förbindelser till arbetet och skolan. Dessutom har linjen avgångar under kvällarna och på lördagarna ungefär med en timmes mellanrum.

Från Söderkulla till Eriksnäs skulle köra linje 952 med samma trafikeringstider och turintervaller som linje 951. Det är också möjligt att dessa linjer skulle köras som en enhetlig busslinje. Vad anser du, skulle det finnas behov för en sådan busslinje?

Annars skulle det köras i omgivning av Söderkulla skolbusslinjer som passar också för arbetspendlarnas behov. Trafikeringstiden kunde vara till exempel kl. 7-10 och 13-17. De skisserade linjerna är följande:
 • 953 Söderkulla-Skogsby-Gesterby-Sockengården-Nickby
 • 957 Söderkulla-Box-Spjutsund-Kitö

Följande linjer skulle vara avsedda endast för resor mellan hemmet och skolan
 • 954 Söderkulla-Massby-Immersby-Gumbostrand
 • 958 Söderkulla-Kalkstrand

maanantai 10. joulukuuta 2012

Toivottu palvelutaso? Önskad servicenivå?

Olemme hahmotelleet kullekin Sipoon alueelle tavoiteltavaa palvelutasoa ja keskeisiä yhteysvälejä.
HSL suunnittelee ainoastaan HSL-alueen palvelutason. ELY-keskus suunnittelee bussiyhteydet
Porvooseen, Pornaisiin ja Järvenpäähän ja niiden palvelutason.

Paras palvelutaso tarjottaisiin Söderkullasta ja Nikkilästä pääkaupunkiseudun suuntaan. Keravan, Nikkilän, Söderkullan ja Eriksnäsin välillä olisi tarkoitus palvella hyvällä palvelutasolla siten, että myös lauantaisin olisi liikennettä.

Nikkilästä Paippisten kautta Rajakulmaan, Sipoon ja Pornaisten väliselle rajalle, Linnanpeltoon ja Savijärvelle sekä Söderkullasta Kalkstrandiin, Gumbostrandiin, Boxiin ja Spjutsundiin tarjottaisiin koulu- ja työmatkayhteyksiä. Pelkästään koulumatkayhteyksiä tarjottaisiin Kitön/Spjutsundin, Hindsbyn, Immersbyn, Massbyn, Gesterbyn ja Skogsbyn alueille.

Mitä mieltä olet palvelutasoehdotuksesta?Vi har skisserat en önskad servicenivå och centrala förbindelser för varje område i Sibbo.
HRT planerar endast servicenivån inom HRT-området. Servicenivån för bussförbindelserna till Borgå, Borgnäs och Träskända planeras av NTM-centralen.

Trafiken från Söderkulla och Nickby i riktning mot huvudstadsregionen skulle ha den bästa servicenivån. Avsikten är att erbjuda så goda förbindelser mellan Kervo, Nickby, Söderkulla och Eriksnäs att bussarna trafikerar också på lördagar.

Från Nickby via Paipis till Rajakulma, till gränsen mellan Sibbo och Borgnäs, Borgby och Savijärvi samt från Söderkulla till Kalkstrand, Gumbostrand, Box och Spjutsund skulle erbjudas bussförbindelser mellan hemmet och skolan samt mellan hemmet och arbetsplatsen. Från Kitö/Spjutsund, Hindsby, Immersby, Massby, Gesterby och Skogsby skulle erbjudas endast förbindelser mellan hemmet och skolan.

Vad anser du om detta förslag till servicenivå?

torstai 29. marraskuuta 2012

Keravalle, Korsoon vai Tikkurilaan? Till Kervo, Korso eller Dickursby?

Liityntäliikenteen pohdiskelut jatkuvat. Jos Nikkilästä järjestettäisiin liityntälinja juna-asemalle, niin mille asemalle yhteys pitäisi tarjota: Keravalle, Korsoon vai Tikkurilaan?

Korso olisi saavutettavissa nopeasti ja matkan suuntaisesti Helsingin keskustaan mentäessä. Reitti Nikkilästä Keravalle on yhtä lailla nopea ja suora, ja Keravalla on K- ja N-junaliikenteen lisäksi tarjolla myös nopeampia junayhteyksiä (R, H, Z) Helsingin suuntaan. Tikkurila sijaitsee Nikkilään nähden näistä pisimmän bussireitin päässä, mutta palvelutarjonta on siellä sekä bussi- ja junavuorojen että kaupallisten palvelujen osalta huomattavasti laajempaa. Tikkurilassa myös pysähtyvät samat nopeat junat kuin Keravallakin.


Funderingarna omkring anslutningstrafiken fortsätter. Om det skulle gå en anslutningslinje från Nickby till någon järnvägsstation, borde det vara stationen i Kervo, Korso eller Dickursby?

Korso kan nås snabbt och stationen ligger i rätt riktning mot Helsingfors centrum. Rutten från Nickby till Kervo är på samma sätt snabb och direkt, och Kervo har också snabba tågförbindelser i riktning mot Helsingfors. Bussrutten från Nickby till Dickursby är längst, men serviceutbudet vad gäller buss- och tågturer samt kommersiella tjänster är betydligt större i Dickursby än i Kervo och Korso. Samma snabba tåg som stannar i Kervo stannar också vid Dickursby station.

maanantai 26. marraskuuta 2012

Liitynnällä vai suoraan? Anslutningslinjer eller direkta busslinjer?

Sipoon linjastosuunnitelmassa pohditaan tällä hetkellä sitä, järjestetäänkö jatkossa suoria yhteyksiä Sipoosta Helsingin keskustaan asti vai tarjotaanko liityntäyhteyksiä esimerkiksi Itäkeskuksen metroasemalle sekä jollekin juna-asemalle. Liityntälinjat olisivat lyhyempiä kuin nykyiset bussilinjat, jolloin niitä voitaisiin ajaa tuplasti paremmalla vuorovälillä. Liityntää hyödyntämällä saataisiin myös helpotusta nykyisten linjojen luotettavuus- ja sujuvuusongelmiin, kun Helsingin keskustan ruuhkaisessa katuverkossa ei tarvitsisi ajaa lainkaan.

Mitä mieltä olet, kulkisitko mieluummin puolen tunnin välein kulkevalla bussilla juna- tai metroasemalle vai tunnin välein kulkevalla bussilla Helsingin keskustaan saakka?


Planeringen av linjenätet i Sibbo är just nu i ett skede där man funderar på om det i fortsättningen skall gå direkta busslinjer från Sibbo till Helsingfors centrum eller endast anslutningslinjer till t.ex. metrostationen i Östra centrum samt till någon järnvägsstation. De nya anslutningslinjerna skulle vara kortare än de nuvarande busslinjerna. Bussturerna skulle således gå dubbelt oftare. Anslutningstrafiken skulle minska problemen med pålitligheten och smidigheten, då bussarna inte alls skulle hamna i rusningen i Helsingfors centrum.

Vad tycker du, skulle du hellre exempelvis anlita en buss som går varje halv timme till en tåg- eller metrostation och där byta till tåg/metro eller anlita en buss som går en gång i timmen direkt till Helsingfors centrum?

keskiviikko 31. lokakuuta 2012

Tervetuloa seuraamaan Sipoon linjaston suunnittelua! Välkommen och följa med planeringen av linjenätet i Sibbo!

HSL on käynnistänyt Sipoon linjastosuunnitelman laadinnan. Työn tavoitteena on laatia Sipoon bussiliikenteen linjastosuunnitelma vuosille 2014–2021. Työssä pohditaan ja kehitetään Sipoon linjastoa ja vuorovälejä yhteistyössä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden, Sipoon kunnan joukkoliikennevastaavien, alueen asukkaiden sekä muiden tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Linjastosuunnitelma valmistuu kevään 2013 loppuun mennessä.

Linjastosuunnitelmaa laadittaessa asukkaiden mielipide on tärkeä ja siksi työtä varten on perustettu tämä blogisivu, josta suunnitelman kuulumisia ja etenemistä voi seurata viikoittain. Blogissa julkaistaan postauksia, joissa kerrotaan työn etenemisestä, ja postauksia kommentoimalla suunnitteluun voi osallistua heti suunnitelman laadinnan käynnistymisestä lähtien. Blogin kautta voidaan myös tiedustella asukkaiden ajatuksia erilaisista vaihtoehtoisista tai työnaikaisista ideoista. Blogin kautta jätetyt viestit ja kommentit välittyvät suunnittelijoille tiedoksi ja siten suunnitelman laadinnassa hyödynnettäviksi.

Ajatuksesi ja mielipiteesi bussilinjaston kehittämiseksi ovat meille tärkeitä! Osallistu suunnitteluun kommentoimalla!


HRT har startat planeringen av linjenätet i Sibbo. Syftet är att utarbeta en linjenätsplan för busstrafiken i Sibbo för år 2014–2021. Det är frågan om ett samarbetsprojekt mellan HRT:s kollektivtrafikplanerare, kollektivtrafikansvariga i Sibbo kommun, invånarna och andra viktiga intressentgrupper. Under arbetets gång granskas linjenätet och turintervallerna i Sibbo. Planen över linjenätet kommer att vara klar senast i slutet av våren 2013.

Invånarnas åsikter är viktiga i arbetet med att utforma planen över linjenätet, och därför har vi skapat denna blogg där alla kan följa med varje vecka hur planen framskrider. På bloggen publiceras inlägg on hur arbetet går framåt. Genom att kommentera inläggen kan läsaren delta i planeringen. Via bloggen kan vi även fråga invånarnas synpunkter på olika alternativ eller idéer som uppkommit under arbetets gång. Alla meddelanden och kommentarer som lämnas på bloggen skickas vidare till planerarna och på så sätt kan de användas i utarbetandet av planen.

Dina synpunkter och åsikter om utvecklingen av busslinjenätet är viktiga för oss! Delta i planeringen genom att kommentera!